Het beschermen van de privacy van gebruikers van www.emspay.com is belangrijk voor ons. Ons Beleid inzake Privacy & Cookies op het Internet is bedoeld u te informeren over de manier waarop wij persoonlijke informatie op deze website verzamelen en gebruiken. Van tijd tot tijd kan EMS dit Beleid inzake Privacy & Cookies op het Internet aanpassen.

Het verzamelen en gebruiken van informatie

EMS kan de navolgende soorten informatie over u verzamelen wanneer u de website van EMS gebruikt (met inbegrip van My EMS):

 • informatie die u aan ons verstrekt via onze website of anderszins. Deze informatie kan bij voorbeeld zijn: naam, postadres, telefoonnummer en soortgelijke informatie die u ons kunt verstrekken wanneer u zich inschrijft om onze website en/of My EMS te gebruiken of anderszins wanneer u gebruik maakt van onze website; en

 • informatie over de manier waarop u gebruik maakt van onze website en/of My EMS waaronder eventueel (i) technische informatie betreffende uw browser, besturingssysteem en/of systeeminstellingen; (ii) informatie over de frequentie en duur van uw bezoeken aan onze website en hoe u met onze website omgaat.

 • Wij werken samen met Microsoft Clarity en Microsoft Advertising om vast te leggen hoe u onze website gebruikt en ermee omgaat door middel van gedragsstatistieken, heatmaps en sessie-opnames om onze producten/diensten te verbeteren en te promoten. Gegevens over het gebruik van de website worden verzameld met behulp van first-party en third-party cookies en andere trackingtechnologieën om de populariteit van producten/diensten en online activiteiten te bepalen. Daarnaast gebruiken we deze informatie voor site-optimalisatie, fraude-/veiligheidsdoeleinden en advertenties.

Wij kunnen deze informatie gebruiken:

 • om u in staat te stellen gebruik te maken van My EMS en/of andere interactieve elementen van onze website of diensten wanneer u dat wilt;

 • om u te voorzien van de informatie, producten en diensten die u van ons vraagt;

 • om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op de beste manier voor u en uw computer gepresenteerd wordt;

 • als onderdeel van onze pogingen om onze site veilig te houden;

 • om onze site te beheren en voor interne werkzaamheden, met inbegrip van probleemoplossing, gegevensanalyse, toetsing, onderzoek, statistische en inspectie- doeleinden; en

 • voor de doeleinden vermeld in onze (eventuele) Handelaarsovereenkomst met u.

EMS maakt geen domeinnamen of verzamelde informatie bekend aan derden, afgezien van verkopers die ons helpen met onze website en/of de levering van verlening van diensten aan u, en die onderworpen zijn aan strenge geheimhoudingseisen.

In het voorkomende geval zullen we deze informatie echter mogelijk bekend moeten maken om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen of indien we constateren dat een dergelijke bekendmaking wettelijk raadzaam of noodzakelijk is voor de bescherming van onze rechten, de rechten van anderen of om schade te voorkomen. Bovendien kunnen we gegevens inzake gebruikers van onze website verzamelen en gebruiken voor statistische doeleinden. Deze informatie helpt ons om de gebruikers van onze site beter te begrijpen en onze site en onze aanbiedingen te verbeteren.

Gebruik van cookies op deze website

Een cookie is een klein bestand, gewoonlijk met letters en cijfers, gedownload naar een apparaat zoals een computer wanneer een gebruiker op bepaalde websites komt. Cookies stellen een website in staat om het apparaat van de gebruiker te herkennen. Cookies kunnen vervallen aan het einde van een browsersessie (vanaf het moment dat een gebruiker het venster van de browser opent totdat hij of zij de browser sluit) of ze kunnen langer opgeslagen worden.

De website van EMS gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons bij het verbeteren van de bruikbaarheid en prestaties van de website van EMS en haar diensten. Het gebruik van cookies is ook nodig om ons in staat te stellen bepaalde aspecten van My EMS te leveren.

De website van EMS kan gebruik maken van de volgende soorten cookies:

 • Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Ze stellen u, bij voorbeeld, in staat om in te loggen op My EMS of andere beveiligde delen van de EMS Website, of om gebruik te maken van digitale betalingsdiensten enz.;

 • Analytische/prestatiecookies. Die maken het voor ons mogelijk om het aantal klanten te herkennen en te tellen en te zien hoe bezoekers over onze website navigeren tijdens hun bezoek. Hierdoor kunnen wij de werking van onze website verbeteren, bij voorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk kunnen vinden wat ze zoeken;

 • Functionaliteitscookies. Die worden gebruikt om u te herkennen als u terugkomt op onze website. Dat stelt ons in staat om onze inhoud op u persoonlijk af te stemmen en uw voorkeuren te onthouden (bijvoorbeeld de door u gekozen taal of streek);

 • Cookies voor internetmarketing. Die worden gebruikt voor het bijhouden van verwijzingen die door onze partners verricht zijn, en om ervoor te zorgen dat marketingberichten zo relevant mogelijk zijn;

 • Cookies voor sociale media. Die worden gebruikt door verschillende sociale media (b.v. Facebook, Twitter) om het delen van inhoud op onze website mogelijk te maken; en

 • Cookies voor Google Analytics. Dit zijn cookies van Google als onderdeel van het Google Analytics programma. De via dit programma verzamelde gegevens worden gebruikt om onze website te verbeteren. Als, bij voorbeeld, de statistieken een lage conversiewaarde vertonen voor een contactformulier, zullen verbeteringen aangebracht worden om het formulier minder ingewikkeld te maken. Het is mogelijk dat Google wettelijk verplicht is om informatie aan derden te verstrekken. Die regels vallen buiten de invloedsfeer van EMS.

Voor meer informatie over cookies, inclusief manieren om te zien welke cookies ingesteld zijn en hoe u ze kunt beheren, blokkeren en verwijderen, zie www.allaboutcookies.org

U kunt cookies, die vanaf de website van EMS naar u verstuurd zijn, schrappen, niet langer toestaan en/of blokkeren door het activeren van de desbetreffende instellingen in uw browser. Als u dat doet, kan het echter gebeuren dat u niet meer in staat bent om toegang te krijgen tot de website van EMS (of delen ervan) of om die op de bedoelde manier te gebruiken.

Google voldoet aan het zogenaamde Privacy Shield Kader tussen de EU en de VS zoals vastgesteld door het Amerikaanse Departement van Handel betreffende het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie uit lidstaten van de Europese Unie en behoudens bekrachtiging door de Federale Handelscommissie.

U kunt er ook voor kiezen om niet door Google Analytics op alle websites gevolgd te worden door tools.google.com/dlpage/gaoptout te bezoeken.

Wij zien het als onze plicht om de vertrouwelijkheid van gebruikersinformatie te beschermen

Toegang tot persoonlijke informatie van gebruikers die verzameld wordt op deze website wordt door ons beleid beperkt tot onze werknemers en agenten en de werknemers en/of agenten van onze gelieerde bedrijven en zakenrelaties die de informatie nodig hebben om hun contractuele en/of wettelijke verplichtingen na te komen. EMS kan op het internet verkregen persoonlijke informatie bekend maken aan onze gelieerde bedrijven en aan verkopers die ons met de website helpen. In sommige gevallen kan dit betekenen dat uw informatie naar andere landen gestuurd moet worden. Door uw informatie op deze website te verstrekken, geeft u toestemming om uw informatie over de landsgrenzen te brengen (ook, waar toepasselijk, buiten de Europese Economische Ruimte) naar EMS, aan haar gelieerde bedrijven, verkopers of agenten. Verkopers en andere derden waarvan wij gebruik maken zijn onderworpen aan onze contractuele eisen voor het beschermen van persoonlijke informatie.

Werknemers en anderen met plichten die betrekking hebben op deze website moeten zich houden aan dit Beleid voor Privacy op het Internet &  Cookies. Onze werknemers worden jaarlijks getraind in het beleid en de procedures inzake privacy van Fiserv en aan haar gelieerde bedrijven en dochterondernemingen met inbegrip van EMS. Wij onderkennen dat het beschermen van de privacy van de consument een sleutelelement van onze vertrouwensband met onze klanten is.

Een werknemer die inbreuk maakt op dit Beleid voor Privacy op het Internet & Cookies kan onderworpen worden aan disciplinaire maatregelen, met inbegrip van ontslag.

We gebruiken gepaste veiligheidsmaatregelen

Bij EMS is veiligheid een prioriteit. Helaas is de overdracht van informatie via het internet  echter niet volkomen veilig. Ofschoon we onze best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevensoverdracht naar onze website niet garanderen; iedere overdracht geschiedt voor uw eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we gepaste maatregelen nemen, met inbegrip van geavanceerde technieken, om op het internet verzamelde persoonlijke informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging. Deze maatregelen kunnen onder andere encryptie, fysieke toegangsveiligheid en andere gepaste technieken inhouden. EMS herziet en verbetert haar veiligheidssystemen waar nodig.

Deze website kan links hebben met andere websites

Wanneer u over onze website navigeert,  kunt u klikken naar websites van onze gelieerde bedrijven of zakenrelaties. Het kan zijn dat die websites hun eigen verklaringen of beleid voor privacy op het internet en cookies hebben. Dit Beleid voor Privacy op het Internet &  Cookies geldt niet als u naar een van deze andere websites gaat, omdat de praktijken en het beleid inzake privacy van gelieerde bedrijven en relaties afgestemd zijn op de producten en diensten die door de afzonderlijke gelieerde bedrijven of relaties geleverd worden. Indien u de pagina's en sites van onze gelieerde bedrijfseenheden of relaties bezoekt, gelieve u niet te vergeten om het voor die websites geldende beleid te bekijken.

We kunnen ook links maken naar websites van derden. EMS is niet verantwoordelijk voor het privacy-beleid van websites waarmee links bestaan van en naar onze website. De praktijken en het beleid van EMS inzake privacy gelden niet voor deze websites. EMS geeft geen garantie, goedkeuring of aanbeveling voor informatie, materiaal, diensten of producten die op deze websites voorkomen. EMS is niet verantwoordelijk voor enige inhoud op websites waarmee links naar of van www.emspay.com. EMS biedt de betrokken websites gemakshalve aan en uw verbinding met een verbonden website is voor uw eigen risico.

Dit Beleid voor Privacy op het Internet &  Cookies geldt alleen voor informatie die wij verzamelen op www.emspay.com. Dit Beleid voor Privacy op het Internet &  Cookies geldt niet voor informatie die wij verzamelen via andere manieren of bronnen, met inbegrip van websites die het bezit zijn van of geëxploiteerd worden door aan  ons gelieerde bedrijven, verkopers of relaties. 

Klik hier voor het beheer van uw cookie instelling